Elastcom Plastonit Antiplakát

Plastické hydroizolační hmoty

Technické parametry

Technické parametry

Technické údaje

  • Báze - dimethylketon, charakteristická skupina karbony
  • Hustota je 0,79-0,80 g/cm3 
  • Mísitelný ve vodě
  • Rozpustný v etanolu, benzenu, chloroformu
  • Bod varu je okolo 56,24 °C
  • Vysoce hořlavý, bod vzplanutí je -18°C

Spotřeba

Dle doporučení výrobce a technologických postupů aplikace hydroizolačních systémů.

Balení

V plechovkách s nálevkou po 1 l, v kanystrech po 5 a 10 l

Skladování

V suchém, větraném a netemperovaném skladu s maximální teplotou do +35ºC

Bezpečnost

Nesmí se používat pro práce v uzavřených nevětraných prostorech. Při práci dobře větrejte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň. Hořlavina. Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte plyny / páry.

AKTUALITY

16.09.2014 » Opravtestrechu.cz -...

Právě dnes jsme spustili nový...

12.02.2014 » Jarní seminář společností...

Dne 13.3.2014 pořádáme již druhý ročník "Jarního odborného...

Více aktualit

Kontakt

IZOL-PLASTIK s.r.o.
Sídlo: Gajdošova 16,
615 00 Brno, Česká republika

Kancelář: Jahodová 64, Brno-Tuřany

Tel.: +420 548 216 521
Email: info@izolplastik.cz

O společnosti

Certifikace

ISO 9001:2009 management jakosti
ISO 14001:2005 enviromentální management

certifikace

Certifikace